VENESUUNNITTELU

Meillä on pit­kä koke­mus vene­te­ol­li­su­u­des­ta. Yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta läh­ti­en olem­me toi­mit­ta­ne­et toi­mi­via suun­ni­tel­mia useil­le asi­ak­ka­il­le kuten OQS-Oce­an Qua­li­ty System Oy:lle, Bal­tic Yachts Oy:lle ja Nautor’s Swan:lle.

Poly­Point on yksi OQS-yri­tyk­sen perusta­jis­ta ja yhte­i­styökump­pa­neis­ta. Yhdes­sä maail­man johta­vi­en vene­su­un­nit­te­lijo­i­den Ger­mán Frersin ja mui­den kump­pa­nei­den kans­sa kehitäm­me inno­va­ti­i­vi­ses­ta Oce­an Explo­rer ‑kata­ma­raa­nis­ta usei­ta mal­le­ja. Oce­an Explo­rer edu­staa ele­gans­sia, tur­valli­su­ut­ta ja suo­ri­tu­skykyä. Val­mistukses­ta vas­taa Pie­tarsaa­ren alu­e­el­la toi­mi­va kokenut ja ammat­ti­mai­nen vene­a­lan verkosto.

PALVELUT

LVI suunnittelu

• Läm­mi­ty­sjär­jes­tel­mät
• Vesi- ja vie­mä­rijär­jes­tel­mät
• Ilman­vaihto­jär­jes­tel­mät
• Jääh­dy­ty­sjär­jes­tel­mät
• Polt­to­ai­ne­jär­jes­tel­mät
• Pako­kaa­sun poisto­jär­jes­tel­mät
• Ilmastointi

LVI suunnittelu

• Läm­mi­ty­sjär­jes­tel­mät
• Vesi- ja vie­mä­rijär­jes­tel­mät
• Ilman­vaihto­jär­jes­tel­mät
• Jääh­dy­ty­sjär­jes­tel­mät
• Polt­to­ai­ne­jär­jes­tel­mät
• Pako­kaa­sun poisto­jär­jes­tel­mät
• Ilmastointi

LVI suunnittelu

• Läm­mi­ty­sjär­jes­tel­mät
• Vesi- ja vie­mä­rijär­jes­tel­mät
• Ilman­vaihto­jär­jes­tel­mät
• Jääh­dy­ty­sjär­jes­tel­mät
• Polt­to­ai­ne­jär­jes­tel­mät
• Pako­kaa­sun poisto­jär­jes­tel­mät
• Ilmastointi

Valmistuspiirustukset mekaaniseen rakentamiseen

• Vesi- ja polt­to­ai­ne­sä­i­li­öt
• Ohut­le­vypi­i­rustus
• Veneen ja kone­hu­o­neen suun­nit­telu sekä sijo­it­telu
• Sisustus­su­un­nit­telu

Valmistuspiirustukset mekaaniseen rakentamiseen

• Vesi- ja polt­to­ai­ne­sä­i­li­öt
• Ohut­le­vypi­i­rustus
• Veneen ja kone­hu­o­neen suun­nit­telu sekä sijo­it­telu
• Sisustus­su­un­nit­telu

Valmistuspiirustukset mekaaniseen rakentamiseen

• Vesi- ja polt­to­ai­ne­sä­i­li­öt
• Ohut­le­vypi­i­rustus
• Veneen ja kone­hu­o­neen suun­nit­telu sekä sijo­it­telu
• Sisustus­su­un­nit­telu