Polypoint är en erfaren ingenjörsbyrå. Vi rör oss flexibelt mellan olika planeringsområden inom fastighets och marin planering.

I vårt sätt att arbeta söker vi efter fungerande lösningar som går att utföra i verkligheten och inte endast på pappret. Vi tar oss an både större och mindre projekt, för en öppen dialog med våra kunder och levererar en fullgod planering enligt överenskommelse.

Polypoint är en erfaren ingenjörsbyrå. Vi rör oss flexibelt mellan olika planeringsområden inom fastighets och marin planering.

I vårt sätt att arbeta söker vi efter fungerande lösningar som går att utföra i verkligheten och inte endast på pappret. Vi tar oss an både större och mindre projekt, för en öppen dialog med våra kunder och levererar en fullgod planering enligt överenskommelse.

Byggnadsteknisk planering

Marin planering