POLYPOINT ÄR EN ERFAREN INGENJÖRSBYRÅ

I vårt sätt att arbe­ta söker vi efter fun­ge­ran­de lös­ning­ar som går att utfö­ra i verk­lig­he­ten och inte endast på papp­ret. Vi tar oss an både stör­re och mind­re pro­jekt, för en öppen dia­log med våra kun­der och leve­re­rar en full­god pla­ne­ring enligt överenskommelse.

POLYPOINT ÄR EN ERFAREN INGENJÖRSBYRÅ

I vårt sätt att arbe­ta söker vi efter fun­ge­ran­de lös­ning­ar som går att utfö­ra i verk­lig­he­ten och inte endast på papp­ret. Vi tar oss an både stör­re och mind­re pro­jekt, för en öppen dia­log med våra kun­der och leve­re­rar en full­god pla­ne­ring enligt överenskommelse.

POLYPOINT ÄR EN ERFAREN INGENJÖRSBYRÅ

I vårt sätt att arbe­ta söker vi efter fun­ge­ran­de lös­ning­ar som går att utfö­ra i verk­lig­he­ten och inte endast på papp­ret. Vi tar oss an både stör­re och mind­re pro­jekt, för en öppen dia­log med våra kun­der och leve­re­rar en full­god pla­ne­ring enligt överenskommelse.

Byggnadsteknisk planering

Marin planering