Ab Polypoint Oy

Besöksadress
Choraeusgatan 13
68600 Jakobstad

Postadress
PB 109
68601 Jakobstad

Växel +358-6-7817600

Anders Thors

Byggnadsteknisk planering
anders.thors@polypoint.com
Tfn +358-44-781 7617

Johan Granholm

Marinteknisk planering
johan.granholm@polypoint.com
Tfn +358-50-379 2989