Byggnadsteknisk planering

Vi erbjuder hela planeringspaket med också deluppdrag för nybyggnation såväl som för sanering. Planeringsuppdrag för större fastigheter är lika välkomna som planeringsuppdrag för mindre fastigheter; egnahemshus, höghus, affärsfastigheter samt industrihallar.

Till vår omfattande kundkrets hör bland annat privatpersoner, företag, kommuner och städer.Vi strävar efter att bygga långsiktiga kundrelationer genom nära samarbete.

VVS-planering

• Värmesystem
• Vatten och avlopp
• Ventilation
• Automatik
• Energicertifikat
• Kylsystem
• Energioptimering
• Övervakning
• Underleverantörsuppdrag
• Regnvattensystem
• Dräneringssystem
• Avgassystem

El-planering

• Belysningar
• Uttag och kraftströmsgrupper
• Data och svagströmsapplikationer
• Säkerhetssystem, brandlarm, inbrotts-, passage- och låssystem

Husteknisk planering

• Huvudplanering
• Kontruktion
• Bygglovshandlingar