Våra visioner

Med Polypoint lyckas projekten

  • Sanering och nybyggnation
  • Planeringens omfattning är beställarens beslut
  • Vi samarbetar enkelt

Värderingar och målsättningar

  • Det vi planerar ska också fungera i praktiken
  • Vi ger inga tomma löften
  • Kundens fördel är vår fördel, vi är inte bundna till leverantörer eller entreprenörer – vi är enbart bundna till våra kunder

Vår historia

Polypoint grundades år 1998 som ett programvaruföretag. Bolagets verksamhet var då att översätta och utveckla den svenska versionen av det inhemska cad-programmet JCAD.

 

Under de tidiga åren verkade PolyPoint också som nära samarbetspartner med ”Enheten för fortbildning och utvecklingstjänster” vid dåvarande Svenska Yrkeshögskolan i Vasa (nuvarande Yrkeshögskolan Novia) genom att ordna många kurser och dataskolningar inom olika 2D och 3D cad-program, Microsoft Office mm. Tack vare skolningarna började det dyka upp förfrågningar på tekniska konsulttjänster från bland annat kursdeltagare men även från annat håll när bolaget blev mera känt.

 

Vid millennieskiftet började bolagets verksamhet ändras och mera övergå till ett tekniskt konsultföretag. Redan då började vi erbjuda planeringstjänster åt våra kunder inom byggnadsteknik, anläggningsteknik, elteknik, VVS-teknik och byggnadsautomation samt datateknik. Till först var det främst saneringsprojekt, men med växande erfarenhet tog vi oss också an planering av nybyggnadsprojekt. Vårt motto att allt går att fås från under samma tak på ett effektivt sätt fick sitt fotfäste här.

 

Under senare år har vår huvudinriktning blivit el-, VVS-teknik och byggnadsautomation, men vi erbjuder fortsättningsvis även tjänster inom bland annat byggnadsplanering. I dagens läge består vår kundkrets mestadels av byggfirmor, kommuner, disponentbyråer och offentligt byggande men även mindre projekt är givetvis välkomna. 

 

Ända från bolagets start har vi samtidigt också varit verksamma inom båtindustrin som underleverantör av bland annat VVS-planering, layout planering av komponenter i hela båten samt maskinrum, tankplanering  och inredningsplanering åt flera av regionens mest kända båttillverkare. Vi är även stolta initiativtagare och medgrundare till företaget Ocean Quality Systems som grundades 2010 och tillverkar segelkatamaraner inom lyxsegmentet i storleken 60 och större.